fredag 25 maj 2018

Vidskepelse - Arbetets uppföljning

En notis i malmötidningen Arbetet för den 4 juni 1891 följde upp målet mot kvinnan i Västerås som fällts för signeri mot betalning. Artikeln menade att hon sluppit billigt undan och meddelar ett fall där en kvinna fått sex månaders fängelse för samma brott (Anna Jönsson Lund).

Artikeln redogjorde också för hur själva den magiska ritualen gick till (efter en artikel i VLT):

"Som den vigtigaste faktorn ingår vid förrättningen bly, men det måste vara af en särskild sort, känd endast af den invigde, och som handelsvara endast tillgängligt i Axel Sundströms järnhandel (f. d. G. R. Lagerqvist).
Ansigtet på den sjuke, som skall behandlas med den undergörande kuren, betäckes med en duk, och på bröstet ställes en skål fyld med kallt vatten. Öfver skålen lägges en sax med utspärrade skenglar, och förarbetena äro undanstökade.
Under tiden sättes blybiten på elden att smälta, och sedan detta är gjordt dryper sibyllan under uttalande med dof och graflik stämma af besvärjelseformeln: "vik hädan skogsrå, sjörå och gårdsrå", det smälta blyet mellan skenglarne i det kalla vattnet, hvarvid naturligtvis ett ilsket fräsande ljud uppkommer - det är den onde anden, han må nu tillhöra skog, sjö eller gård, som lämnar den sjuka kroppen, där han hitills haft sin varelse, förklarar oraklet.
Nu slås vattnet ut under en annan besvärjelseformel, alt för hemlighetsfull för att vi skulle kunna ha del af densamma, och kuren är afslutad."

Att blyet var en "handelsvara endast tillgängligt i Axel Sundströms järnhandel" belyser min tidigare diskussion om denna magiska praktiks plats i spänningsfältet mellan marknad och folkliga traditioner. Den kloka sjömanshustrun verkar ha utvecklat en egen magisk "produkt" med både folkliga inslag och kommersiella egenskaper knutna till hennes unika marknadsfördelar: kunskapsmonopol, tillgång till unik "insatsvara" m m.

Den socialdemokratiska malmötidningen Arbetet (tidningen startades 1887 av Axel Danielsson) visar också ett ytterligare perspektiv i det diskursiva fältet kring det ockulta. Dess tyngdpunkt tycks ha legat på det orättvisa i myndigheternas hårda behandling av folklig (och kvinnlig) utövning av folklig läkekonst. Denna stred visserligen mot materialismen och vetenskapen som Arbetet såg den, och i viss mån var den folkliga traditionen reaktionär och vidskeplig, men den var ändå folklig. Därför var det viktigt att ta dess parti i striden mot överheten och se den folkliga kulturen i perspektivet klasskamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar