fredag 27 juli 2018

Swedenborgs verkningshistoria

Swedenborgs lusthus, målning av H. Müller 1865.
"Till Svedenborgs lusthus och Laxbrostugan vandrade vi andra så smått efter. Framför den förra stod skalden [Topelius] länge försänkt i djupt begrundande, hvilket af ingen stördes. Vi trodde oss förstå denna tysta tankfullhet. Mellan den store döde och den store lefvande fanns en märkbart likljudande ton: dragningen till det mystiska, det underbara, det för gröfre sinnen ofattliga. Det var nog den, som likt ljudet af en eolsharpa smekte skaldens öra, när han betraktade den lilla byggning, som en gång omslutit den ryktbare andeskådaren och varit ett stumt vittne till de underbara besöken från en högre värld, där kanske dessa bägge besläktade själar snart skulle träffas."
(Den första gången och den sista. Två Topeliiminnen af Lea. Svea årgång 1899, 1898. ss 22-23.)

Swedenborgs betydelse för Strindberg är känd. Läs Inferno. Tidigare under seklet kallade Swedenborg tillsammans med Galenos Andrew Jackson Davis att bli spiritismens Johannes döpare och profet.* Almqvist. Topelius stod som vi ser begrundande framför siarens lusthus som då stod på Skansen. Och en mängd andra "ingripanden" i liv, öden och litteratur. En verkningshistoria efter att siaren och reformatorn lämnat det kroppsliga planet 29 mars 1772. Och en fortsatt verksamhet inte bara som text utan också som en högst påtaglig, som ande, som uppenbarelse, som inspiration. Det är en märklig, lustfylld, historia. Här ett fragment av denna.

SUMMARY: Emanuel Swedenborg's legacy in literature etc. Not only as text, but also as spirit,
inspiration etc.

*"In 1844, Andrew Jackson Davis had an experience which was to change the course of his life. On the evening of March 6th, Davis was suddenly overcome by some power which led him to "fly" from Poughkeepsie, where he lived, and hurry off in a semi-trance state, upon a rapid journey. Upon gaining full consciousness the next morning, he found himself amidst the Catskill Mountains, some 40 miles away. Here, he claims to have met two very distinguished men, whom he later identified as the philosopher Galen and the Swedish seer Emanuel Swedenborg, both of whom were, of course, dead. He also claimed to have experienced a great mental illumination and revelation." Citat från
Forerunners to Modern Spiritualism: Andrew Jackson Davis (1826-1910), Rev. Simeon Stefanidakis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar