fredag 13 april 2018

Teosofiska notiser

Året var 1894. Teosofiska samfundet hade funnits i Sverige i fem år. Ett par notiser får ge en blixtbelysning av hur det relaterades i den svenska pressen. Ivan Aguéli satt häktad i Frankrike för misstankar om samröre med anarkisterna. En fransk anarkist hade varit inneboende hos honom och anarkistiskt material hittats i bostaden. I Jämtlandsposten för 13 juli relaterades händelsen. Intressant är hur Aguéli (ännu Agelii) porträtteras: "Ovanligt begåfvad och omtyckt af alla, som han blifvit bekant med, är han dock, som för öfrigt är en varm vän af de teosofiska lärorna, mycket exentrisk." Teosofin bakades här samman med konstnärskap, begåvning, excentricitet och vänlighet.

I Söderhamns Tidning för den 25 maj fick läsarna veta att "En märklig dam gästar för närvarande hufvudstaden, nämligen fru Besant, engelska till börden". Om Aguéli var excentrisk så var Besant märklig. Tidningen fortsatte: "Hon har gått igenom alla möjliga utvecklingsstadier, varit fritänkare, radikal, socialist och med hänförelse kämpat för dessa åsikter." Nu ingick evolution som en viktig beståndsdel i teosofins läror, men här ville nog tidningen snarare peka på det excentriska och ostadiga hos teosoferna. Teosofin betecknas som en religiös lära av tidningen, och det var om den hon skulle hålla föredrag om på inbjudan av teosofiska samfundet i Stockholm, "ett litet sällskap, bland vars mest intresserade medlemmar nämnes en grefvinna Wachtmeister".

Religiös värme, excentriska, märkliga, få: Ungefär så kan man summera pressbilden av teosoferna efter fem års närvaro i det svenska pressmedvetandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar