måndag 13 april 2015

Människan i krigsmaskinen

Enligt en vanlig klyscha kunde man se dem båda som kuggar i krigsmaskinen, men den ene av dem var rent av en krigsmaskin i egen rätt. Jag avslutar två böcker som hänger ihop tematiskt åtminstone vad avser skådeplatsen - fronterna söder och norr om Leningrad grovt sett; den norra den finska i fortsättningskriget 1941-1944 och den södra tyskarnas front väster/söder om samma stad under samma tidsperiod. Huvudpersonerna är också finska, om än i det ena fallet finsktalande ingermanländare. Båda är rätt typiska buttert lakoniska finska machokillar, om än med olika betoning. Lauri Törni är den legendariske fjärrpatrulledaren, superkrigaren; Aatu Savolainen är krigaren för bröd och överlevnad i tysk sold mot den sovjetiska krigsmakten.

Nå, detaljerna är här inte vad jag fastnar för vid min direktreflektion efter läsningen, snarare är det den växande känslan av individens betydelse i även så stora anonyma maskiner som krig. Vi får följa kriget ur ett mikroperspektiv, som samtidigt framstår som arenan där kriget verkligen också verkar. Det är av betydelse att den handgranaten kastas just då med den verkan. Att de gick i just den riktningen vid vägskälet. Kanske inte för kriget i stort, men det har en väldigt stor betydelse för ett större eller mindre kollektiv av människor, civila som militära. Ja, mycket avgörs av den enskildes, och den lilla gruppens, agerande och interaktioner; den moraliska dimensionen framstår ur det perspektivet som särskilt viktig för gruppens öden på lite längre sikt.

Lauri Törni fick efter sin egensinniga karriär i finsk krigstjänst och efter äventyr i efterkrigstidens Sovjetdominerade Finland, flykt till Sverige, och sedan bokstavligen simmandes till den amerikanska frihetsstranden, en lysande karriär i US Special Forces. En legendar som teamleader och utbildare under namnet Larry Thorne, försvinner han sedan under specialuppdrag i Laos djungler 1965. Aatu Savolainen flyr liksom Törni till Sverige från Finland där han efter tysk krigstjänst hotas av utvisning till Sovjet efter kriget. Till skillnad från boken om Törni så har Savolainen skrivit sin egen bok om sina öden och äventyr. Men båda berättelserna visar tydligt att människan förvisso är en kugge i den väldiga krigsmaskinen, men också ett agerande subjekt som är med att skapa ödet för åtminstone sig själv och sin lilla grupp. ... Min tidsguide Adam Smith skulle nog nicka bifallande i sin himmel.

Bokfakta:
Aatu Savolainen (2000), En svensk i partisankriget: Memoarer över andra världskriget. Terttu Pihlajamaa förlag, Stockholm.
J. Michael Cleverley (2008), Lauri Törni. Yrke: Soldat. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik.

Bonus: Dokumentär med Larry Thorne som utbildare för US Special Forces team i Bad Tölz, Tyskland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar