fredag 9 september 2016

Vår och var tids möjlighet

Uppsala-psykologen, och vi skulle säga parapsykologen, Sydney Alrutz var redaktör för skriftserien I Vår Tids Lifsfrågor. I häftet nr 40 (årgång nio, 1905) behandlade den franske professorn i fysiologi, dr Charles Richet frågan: Förtjäna de s. k. spiritistiska fenomenen en vetenskaplig undersökning? Ja, svarar Richet, det fanns inget apriori i de spiritistiska fenomenen som motsades av vetenskapen, och han motade en fördom, som känns rätt aktuell fortfarande: sunda förnuftet är INTE detsamma som vetenskapen. Och vetenskapen kan aldrig bevisa en negation argumenterade han. Med hans egna ord: "Låtom oss här ännu en gång lägga märke till, att sunda förnuftet icke är vetenskap. Sunda förnuftet är allmänna opinionen, som accepterar vanliga företeelser (för öfrigt utan att känna dem), endast därför de äro vanliga. Men sunda förnuftet förändras oerhördt med åren." (s 7).

Var där något i öppenheten i den vetenskapliga attityden runt förra sekelskiftet som känns som om den ÄNNU ligger framför oss? Tiden verkar inte gå i en enkel riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar