fredag 6 mars 2015

Adam Smith och den liberale försvarsvännen

För oss liberaler som tror att staten är samhällets bäste vän, inte dess värste fiende, är det lätt att argumentera för ett starkt försvar. Som liberalernas fader Adam Smith sa: Defence is more important than opulence. Här är några av mina argument som liberal försvarsvän, inspirerade av min läsning av Adam Smith, utan någon inbördes ranking:
  1. Ett starkt försvar är ett uttryck för att vi bryr oss om vårt land - Sverige, det är vår demokrati - och att det är värd något. Utan land och stat, ingen trygg existens, vare sig som individ eller samhälle/nation. Fråga de statslösa folken, de vet.
  2. Ett starkt folkförankrat försvar engagerar stora delar av befolkningen och mobiliserar demokratisk vitalitet.
  3. Försvaret en naturlig integrationsplats, socialt, etniskt, geografiskt. Det är en ursvensk erfarenhet från vår tid med värnpliktssystem.
  4. Ett starkt försvar ger oss säkerhetspolitisk valfrihet.
  5. Ett starkt försvar är särskilt viktigt för den lilla staten i en omvärld med hungriga storstater.
  6. Ett starkt försvar i en liten stat är sällan, eller aldrig, orsak till internationell instabilitet, snarare tvärtom. Addendum: Ett svagt försvar i ett oroligt område skapar ett säkerhetspolitiskt vakuum.
  7. Ett starkt försvar i vår tid är högteknologiskt och kompetensutvecklande, det ger samhället mervärde.
  8. Ett starkt försvar är en samhällsekonomisk resurs, snarare än belastning: Arbetstillfällen, kompetensutveckling, innovationsstödjande, mötesarena, integration, säkerhetsinvestering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar